Tag Archives: พิพิธภัณฑ์บ้าน

Gorky-House-(11)
Gorky House Museum เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านของแม็กซิม กอร์กี้ นักประพันธ์ชื่อก้องชาวรัสเซีย ที่เมื่อมาเยือนที่สถานที่แห่งนี้แล้ว เห็นถึงการตกแต่งบ้านที่ผสมผสานความประณีต ความวิจิตรพิสดารและความสวยงามที่เป็นหนึ่งเดียวเข้าไว้ด้วยกัน