Tag Archives: ประวัติจัตุรัสแดง

Red_Square_Moscow
สีแดง หรือ ดราสนายา ในภาษารัสเซียหมายถึง ความงาม สีแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ร่ำรวย ชัยชนะ จัตุรัสแดง หรือที่เรียกภาษารัสเซียว่า “คราสนายา ปลอซซาด” เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม