Tag Archives: ที่ท่องเที่ยวรัสเซีย

Grand_Peterhof_Palace_01
พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปีค.ศ. 1705 ของกษัตริย์รัสเซีย โดยทำการสร้างให้ติดกับชายฝั่งเพื่อใช้ในการพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญญลักษณ์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
st_petersburg-2011-07-08-068
พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลบอลติก เป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารพระราชวังสวยงามมาก
Lake-Baikal_2394277b
ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางด้านตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียจัดได้ว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำที่มีการเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว