สถานที่ท่องเที่ยว

hermitage-3
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ตั้งอยูที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย นักท่องเที่ยวจะได้ชม “พระราชวังฤดูหนาว” จะได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการ มีลานกว้าง และ “เสาอเล็กซานเดอร์”
Grand_Kremlin_Palace
พระราชวังเครมลินมีเจตนาที่จะตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของระบอบอัตตาธิปไตยรัสเซีย คอนสแตนติน ธอนยังเป็นสถาปนิกของเครมลินอาร์มรี และมหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่ พระราชวังเครมลินถือได้ว่าเป็น สถาปัตยกรรมของกรุงมอสโกเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุดในยุโรปยุคกลาง
Red_Square_Moscow
จัตุรัสแดง" (Red Square) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของกรุงมอสโก ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโก ประเทศรัสเซีย ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม
saint-petersburg
เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ใช้ชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล 2 สาวกของพระผู้เป็นเจ้า สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1703 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก
st-basils-cathedral-russia-st-petersburg
มหาวิหารเซนต์บาซิล มีลักษณะรูปทรงที่ไม่เหมือนโบสถ์อื่น คือมีโดม 8 โดมล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำให้อาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ
Gorky-House-(11)
Gorky House Museum เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านของแม็กซิม กอร์กี้ นักประพันธ์ชื่อก้องชาวรัสเซีย ที่เมื่อมาเยือนที่สถานที่แห่งนี้แล้ว เห็นถึงการตกแต่งบ้านที่ผสมผสานความประณีต ความวิจิตรพิสดารและความสวยงามที่เป็นหนึ่งเดียวเข้าไว้ด้วยกัน
Saint-Isaacs-Cathedral-St-Petersburg-russia
มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก จัดได้ว่า เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก
Church_of_the_Resurrection_of_Christ_St_Petersburg_Russia
โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection) เป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย ได้มีการเริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ. 1883 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1907 เป็นอนุสรณ์ที่พระเจ้าอเล้กซานเดอร์ที่ 3 สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2
st_petersburg-2011-07-08-068
พระราชวังฤดูร้อนปีโตรเดอร์วาเรส เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลบอลติก เป็นพระราชวังของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตัวอาคารพระราชวังสวยงามมาก
Lake-Baikal_2394277b
ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางด้านตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียจัดได้ว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำที่มีการเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว